MISI & VISI

Misi:
1. GUPJ adalah sebuah wadah penyatuan usahawan-usahawan dari Parlimen Jeli yang berasaskan keuntungan bersama.

2. Berfungsi sebagai pusat maklumat berpusat untuk memberi kesedaran, galakan, dan pusat penyebaran ilmu keusahawanan yang berlandaskan agenda nasional dalam ‘Membandarkan Keusahawanan Luar Bandar’
3. GUPJ menambah nilai kepada semua usahawan berdaftar untuk terus berkembang maju dalam perniagaan, dengan membina persekitaran yang saling bantu-membantu dikalangan usahawan itu sendiri.
4. GUPJ berperanan sebagai peneraju keusahawanan dalam mendefinisikan makna sebenar keusahawanan mikro dan luar bandar ke suatu pengertian dan tahap yang baharu justeru menjadi model ikutan yang memberi impak positif kepada sosio-ekonomi sejagat.

Visi:
Peneraju Keusahawanan Mikro dan luar bandar dalam ‘Membandarkan keusahawanan Luar Bandar’