KERJASAMA

Kerjasama dengan MATRADE untuk mempamerkan barangan GUPJ di pusat pameran dan koperasi MATRADE.

surat kerjasama matrade pempaper